Ostatnie lata to okres rekordowej podaży na rynku domów i mieszkań. Wzrost liczby sprzedanych lokali w porównaniu do poprzedniego roku nastąpił w większości polskich aglomeracji. Rośnie również świadomość ubezpieczeniowa Polaków. Badania potwierdzają, że 60% Polaków ubezpiecza swoje mieszkania oraz domy. To ogromny wzrost mając na uwadze dane sprzed kilku lat, wg których zaledwie połowa nieruchomości była objęta ochroną ubezpieczeniową. Wzrost świadomości wiąże się także, ze wzrostem oczekiwań Klientów związanych zarówno z zakresem ochrony nieruchomości, jak i jakością likwidacji szkód.

Dla większości z nas mieszkanie lub dom są najcenniejszym składnikiem majątku gospodarstwa domowego. Wraz ze zwiększającym się dobytkiem, zwiększa się strach przed jego utratą.

Co możemy ubezpieczyć?

Do najważniejszych rodzajów ubezpieczeń majątkowych należą ubezpieczenia domów oraz mieszkań. Osoba chcąca ubezpieczyć nieruchomość musi posiadać prawo własności danego lokalu bądź domu. Ubezpieczenia majątkowe dotyczą również tego, co znajduje się w wewnątrz nieruchomości bądź mieszkania nie będąc jego właścicielem i wystarczy np. umowa najmu. W ramach ubezpieczenia można także zabezpieczyć mienie takie jak budynki gospodarcze, garaż, piwnica lub dom letniskowy

Ubezpieczenie domu czy mieszkania obejmuje nie tylko mury, ale również wyposażenie, np. parkiet, glazurę, okna, drzwi, armaturę łazienkową, sprzęt AGD lub RTV. Dzięki ubezpieczeniu klient będzie mógł odzyskać dach nad głową, jeśli jego dom nie będzie się nadawać do zamieszkania, np. w wyniku wybuchu gazu. Pieniądze z ubezpieczenia pozwolą mu wyremontować mieszkanie zniszczone przez pożar czy zalanie, a także kupić nowe sprzęty domowe w razie kradzieży.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to nie wszystko. Warto pomyśleć o dodatkowej ochronie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – zapewni klientowi ochronę, jeśli wyrządzi szkody osobom trzecim, np. gdy zaleje mieszkanie sąsiada. W ramach ubezpieczenia można dodatkowo ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków – zagwarantuje klientowi wsparcie finansowe w razie utraty zdrowia. Pomocnym ubezpieczeniem są również usługi assistance, które obejmują m.in. pomoc hydraulika czy ślusarza w razie awarii czy interwencję i opiekę medyczną na skutek nieszczęśliwego wypadku.

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem ubezpieczenia nieruchomości jest mieszkanie, dom jednorodzinny, wielorodzinny, dom letniskowy, garaż, różnego rodzaju budowle, obiekty specjalistyczne (np. szklarnia) a nawet nagrobek cmentarny.

Klient może ubezpieczyć także mieszkanie lub dom, w którego części prowadzona jest działalność gospodarcza, np. salon fryzjerski, sklep spożywczy lub szkoła językowa. Taką działalność gospodarczą może prowadzić sam klient, bliskie mu osoby, z którymi wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe lub najemca lokalu.

JAK USTALIĆ SUMĘ UBEZPIECZENIA?

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczanego mienia i zapewniać pokrycie poniesionych strat w przypadku szkody. Jeśli ustalasz sumę ubezpieczenia dla domu, weź pod uwagę wartość, w jakiej zostanie ustalone odszkodowanie. Jeśli w wartości nowej to suma ubezpieczenia powinna pokryć koszty wybudowania nowego budynku. Jeśli w wartości rzeczywistej to suma ubezpieczenia powinna odpowiadać faktycznej wartości domu (z uwzględnieniem jego zużycia). Do ustalenia wartości nieruchomości należy również uwzględnić przeprowadzone remonty, standard wykończenia.

Na wartość domu wpływają również elementy jak np. parkiet, drewniane okna i drzwi, baterie solarne na dachu, odkurzacz centralny, klimatyzacja czy system inteligentnego zarządzania domem.

Jeśli ustalamy sumę ubezpieczenia dla mieszkania, należy wziąć pod uwagę jego wartość rynkową (cenę, za jaką można byłoby nabyć mieszkanie o podobnych parametrach w tej samej lub podobnej okolicy), uwzględniając wiek budynku, w którym znajduje się mieszkanie, lokalizację, przeprowadzone remonty oraz standard wykończenia.

UBEZPIECZENIE MIENIA RUCHOMEGO

Starannie doprane meble, kolekcje książek czy inne wartościowe przedmioty zawsze trudne do oszacowania. Ruchomości domowe to te przedmioty, które z łatwością można wynieść bez potrzeby  użycia narzędzi. Miedzy innymi będą to meble, sprzęt RTV i AGD, wszelaka elektronika, ubrania, gotówka, biżuteria i wiele innych przedmiotów, które trudno jest zliczyć.

Mienie ruchome można ubezpieczyć w zakresie ryzyk nazwanych. Ją to między innymi zdarzenia losowe (ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, dym i sadza, opad, powódź, śniegi lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy), dewastacja – gdy np. podczas włamania złodziej połamie meble, przepięcie – gdy np. nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie sprzętu RTV, kradzież z włamaniem – gdy np. sprawca wybije szybę w oknie, dostanie się do domu i ukradnie biżuterię i sprzęt komputerowy, rabunek w miejscu lub poza miejscem ubezpieczenia oraz akcja ratownicza.

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

To ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania osobie, której klient lub jego bliscy nieumyślnie wyrządzą szkodę. Zgodnie z artykułem 415 Kodeksu cywilnego: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia” – zatem każdy, kto spowodował szkodę, musi za nią odpowiadać. Szkodę możemy wyrządzić w związku z działaniem lub zaniechaniem działania, np. gdy jadąc na rowerze, potrącimy pieszego, który złamie rękę, lub gdy nie wymienimy uszczelki w kranie, w wyniku czego dojdzie do awarii i zalania mieszkania sąsiada. Z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym można skorzystać tylko wówczas, gdy nasze działanie wiąże się z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem, które służy wykonywaniu czynności życia prywatnego np. gdy przechodzień złamał nogę, bo nie odśnieżyliśmy chodnika przy naszej posesji lub puszczony wolno pies pogryzł dziecko.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest tylko dla osób fizycznych. Ochroną objęci są osoby bliskie, które pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Taką osobą może być również gosposia, ogrodnik, opiekunka do dzieci, opiekun osoby niepełnosprawnej, a także opiekun zajmujący się psem.

Pamiętaj, że ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie obejmuje czynności związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych lub pracy zarobkowej, prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywaniem wolnego zawodu czy np. pracy w charakterze wolontariusza.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje zarówno szkody na osobie (np. spowodowanie czyjejś śmierci, inwalidztwa, choroby, uszkodzenia czyjegoś ciała), jak i szkody rzeczowe (np. zniszczenie lub utratę rzeczy). Odszkodowanie zostanie wypłacone również wtedy, gdy poszkodowany nie uzyska korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie zaistniała (np. nie dostanie pensji, z powodu niezdolności do pracy po wypadku).

Przykłady szkód związanych ze sferą życia prywatnego objętych ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczenie OC chroni między innymi w następujących sytuacjach:

  • uszkodzenie mienia w hotelu czy pensjonacie podczas wyjazdów turystycznych,
  • uszkodzenie wózkiem z zakupami samochodów zaparkowanych w obrębie sklepu,
  • szkód wyrządzonych przez zwierzęta domowe np. psy (również rasy niebezpiecznej), konie,
  • używania modeli latających (np. drony o wadze do 10 kg),
  • spowodowanie wypadku na stoku narciarskim,
  • spowodowanie wypadku podczas jazdy na rowerze,
  • spowodowanie wypadku podczas jazdy na elektrycznej hulajnodze

oraz wiele innych zdarzeń wynikających z życia prywatnego.

ASSISTANCE

Ten produkt ubezpieczeniowy jest pomocny w różnego rodzaju nagłych i niespodziewanych sytuacjach w codziennym życiu. Chroni zarówno dom jednorodzinny lub mieszkanie wraz z mieniem, jak i wszystkich domowników w nim zamieszkujących. Ubezpieczenie to gwarantuje organizację oraz pokrycie kosztów usług assistance m.in. pomoc przy podstawowych pracach naprawczych w zniszczonym mieszkaniu lub domu. Dzięki temu ubezpieczeniu klient zaoszczędza mnóstwo czasu, pieniędzy i nerwów.