Żyjemy z dnia na dzień, poświęcając się codziennym obowiązkom. To sprawia, że zupełnie nie zastanawiamy się nad tym, że coś może się nam stać. Na przykład doprowadzić do sytuacji, gdy nie będziemy dłużej w stanie wykonywać swojego zawodu. To mogłoby spowodować, że cała rodzina pozostałaby bez środków do życia. Nic dziwnego, że nie chcemy myśleć o rzeczach przykrych. Jeśli jednak zależy nam na zabezpieczeniu powinniśmy rozważyć opcję wykupienia ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenie na życie może zagwarantować nam spokój, że w razie nagłego wypadku nasza rodzina będzie odpowiednio chroniona finansowo. Polisa na życie pozwala zabezpieczyć bliskich: żonę, męża, czy dzieci na wypadek naszej śmierci.

Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie to terminowe ubezpieczenie, które zapewnia ochronę w wyznaczonym w umowie czasie np. przez 40 lat lub do 60 roku życia. W przypadku, gdy wykupione ubezpieczenie na życie ma wyłącznie funkcję ochronną, a w trakcie jego trwania nic się nie stanie, wpłacone przez ubezpieczonego składki przepadają. Jeśli jednak doszłoby do nagłego wypadku ze skutkiem śmiertelnym, środki określone w umowie mogą trafić do wskazanych w polisie osób. Podstawową polisę można też rozszerzyć o ochronę na wypadek inwalidztwa oraz niezdolności do pracy. Dodatkowo można też rozważyć opcję wykupu ochrony w przypadku zawału, operacji chirurgicznej, rehabilitacji lub pobytu w szpitalu. Polisa na życie może też stanowić wymagane zabezpieczenie kredytu. Suma ubezpieczenia musi być wtedy sumą rat kredytu wraz z odsetkami.

Czym jest suma ubezpieczenia na życie?

Suma ubezpieczenia to ustalona w polisie kwota pieniężna, którą towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci wskazanym w umowie osobom w przypadku Twojej śmierci. Kwota ta może być też w przypadku niezdolności do pracy, czy poważnych chorób wypłacona Tobie. Jak ustalić sumę ubezpieczenia na życie? W polisach ochronnych na wypadek śmierci, suma ubezpieczenia powinna być ustalona tak, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe rodzinie. Zbyt niska kwota ubezpieczenia może sprawić, ze rodzina po Twojej śmierci będzie musiała znacznie obniżyć standardy życia. Dlatego przed określeniem sumy ubezpieczenia zastanów się dobrze jaka kwota będzie w tym przypadku najbardziej optymalna. Zwróć uwagę na liczbę osób, które masz na utrzymaniu. Policz też średnie miesięczne wydatki oraz czas na jaki miałyby wystarczyć zgromadzone środki. Oczywiście jeśli posiadasz oszczędności, suma ubezpieczenia nie musi być aż tak wysoka. Do sumy ubezpieczenia warto wliczyć też kredyt na mieszkanie lub inne zobowiązania wobec banków.

Na jaki czas zawrzeć ubezpieczenie na życie?

Umowę o ubezpieczenie na życie można zawrzeć na czas określony, na przykład 10 lat. W tym czasie można w każdej chwili zmienić warunki ubezpieczenia, podnieść lub obniżyć sumę ubezpieczenia lub zmienić osoby wskazane do wypłaty odszkodowania. Z polisy na życie w każdej chwili można też zrezygnować. Ubezpieczenie na życie z pewnością warto posiadać wtedy, gdy opiekujemy się dziećmi i spłacamy kredyt hipoteczny. W przypadku utraty życia pozostawilibyśmy rodzinę bez odpowiednich środków do życia.

 

Ubezpieczenie na życie

 

Jakie są ogólne warunki ubezpieczenia na życie?

Decydując się na podpisanie ubezpieczenia na życie koniecznie powinniśmy zapoznać się z warunkami umowy. Znajdziemy je w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dokument ten to zobowiązanie ubezpieczyciela co do zakresu ochrony wykupionej przez nas polisy. Są w nim określone dokładne przypadki, w których będziemy mieli możliwość skorzystania z pieniędzy zgromadzonych w ramach ogólnej sumy ubezpieczenia. Jeśli rozszerzymy naszą polisę o ubezpieczenie od poważnych chorób, powinniśmy zapoznać się z listą chorób, które brane będą pod uwagę. Jeśli na liście nie znajduje się choroba, która nas dotyczy – nie otrzymamy wypłaty od ubezpieczyciela.

Polisa może też zawierać informację na temat wyłączonych zdarzeń, w przypadku których ubezpieczyciel nie wypłaci zgromadzonej sumy. Najczęściej dotyczą one obrażeń doznanych w wyniku działań wojennych, aktów terrory, czy udziału w masowych rozruchach. Kolejnymi okolicznościami wykluczającymi wypłatę jest też śmierć ubezpieczonego powstała na skutek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym lub popełnienia i usiłowania popełnienia samobójstwa.